Je o vaše služby taký záujem, že sa u vás tvoria rady klientov?

Chcete im dopriať viac pohody a komfortu pri čakaní?

Chcete získať moderný systém, ktorý je svetovou špičkou vo svojom obore?

Ak áno, tak vyvolávací systém je zariadenie určené práve pre vás. Pomáha riadiť radu čakajúcich prostredníctvom prideľovania čísiel k daným prepážkam, pričom klienti nemusia čakať v rade no sú postupne vyvolávaní.
Každý čakajúci si na tlačiarni vyberie úkon, na základe ktorého je mu vytlačený lístok s číslom.
Následne sleduje na obrazovke aktuálne poradie, pokiaľ nepríde na radu. Na zmenu aktuálneho poradia je upozornený aj zvukovým znamením. Oblasť využiteľnosti vyvolávacieho systému je pomerne široká.

Okrem štandardnej funkcie vyvolávania klientov disponujú naše vyvolávacie systémy funkciami ako napríklad:
 • denné štatistiky o počte návštevníkov,
 • odhad doby čakania, poradie čakajúceho
 • automatizované sledovanie vyťaženosti jednotlivých pracovísk,
 • možnosť tlače grafických informácií (napr. logo inštitúcie)
 • pri prepojení na LCD/LED TV možnosť vysielania rôznych programov
 • a mnoho ďalších
Kde je možné vyvolávací systém nasadiť?
 • peňažné ústavy – banky, sporiteľne, poistovne
 • zdravotnícke zariadenia ‐nemocnice, polikliniky, kúpele ale aj menšie súkromné ordinácie
 • energetické, distribučné a telekomunikačné spoločnosti
 • verejné inštitúcie ‐ daňové úrady, katastre, úrady práce a pod.
 • výdajne tovaru vo veľkých obchodných spoločnostiach
 • firmy zaisťujúce servisnú činnosť ‐ čakanie na príjem, výdaj, oprava pošty

Marketing a reklama

Vysoká pozornosť klientov čakajúcich na vyvolanie na LCD obrazovkách prepojených s vyvolávacím systémom, ponúka zajímavú príležitosť na propagáciu vlastných služieb a produktov, prípadne partnerov, regionálnych poskytovateľov naviazaných služieb atď.

Výhody pre klientov :

 • pokojnejšie čakanie s istotou poradia
 • zjednodušenie orientácie v rozsiahlych budovách
 • sledovanie dokumentárnych, zábavných či vzdelávacích programov, ktoré sa zobrazujú na LCD TV spolu s vyvolávaním klientov

Výhody pre inštitúcie:

 • na jeden vyvolávací je možné napojiť až 250 obrazoviek
 • možnosť využitia časti vysielania na komerčné účely
 • možnosť informovania klientov o dianí v inštitúcii
 • pomocou informačného textu v spodnej časti obrazovky
 • prezentácia obchodných partnerov

Pre viac informácií o možnosti poskytnutia LCD/LED obrazoviek k reklamnému využitiu a z toho plynúci finančný zisk pre Vašu inštitúciu, kontaktujte naše obchodné oddelenia na info@advisionsystems.sk

Virtuální vyvolávací systém CALL 250‐V (209‐V).

Je virtuálny typ vyvolávacieho systému, ktorý medzi svojimi perifériami komunikuje po LAN sieti uživateľa. Tento najmodernejší typ vyvolávacieho systému, je riadený pomocou software. Rovnakým spôsobom je riešená aj obsluha klientov. Softwarová platforma zajisťuje nenáročnú inštaláciu (v
priestoroch užívateľa, kde je rozvedená počítačová sieť je inštalácia prakticky s minimálnymi nárokmi na ďalšie vedenie kabeláže) a tiež širokú škálu užitočných funkcií systému. Vzhľadom k vývoju počítačových sietí a ich možnostiam je vyvolávací systém Call 250‐V možné nasadiť aj do rozsiahlych prevádzok, napríklad v nemocničných areáloch, kde je možné jedným vyvolávacím systémom zaistiť organizáciu návštevníkov v rámci celého areálu vo viacerých budovách či pavilónoch. Pre menšie systémy je možné využiť systém CALL 209‐V.

Hardwarový vyvolávací systém CALL 154S

Hardwarový vyvolávací systém CALL 154-S je spoľahlivý a komfortný systém pre automatizované odbavovánie veľkého množstva klientov. Rieši problém dlhých radov klientov čakajúcích na obslúženie u jednotlivých prepážiek. Systém komunikuje po autonómnej kabeláži. Je to vhodné riešení pro banky, alebo iné inštitúcie, kde nie je vhodné alebo možné pre vyvolávací systém využiť dátovú sieť.

Vyvolávací systém pozostáva z 3 základných komponentov:

Tlačiareň lístkov – k dispozícii sú 3 rôzne modely tlačiarní

Zobrazovacia jednotka – LCD/LED TV alebo displej s LED diódami

Prepážková klávesnica – pomocou nej obsluha vyvoláva klientov. K dispozícii sú prepážky v HW a SW prevedení

Tlačiarne lístkov

 • Výhody:
  tlač na termocitlivý papier, ktorá znamená úspory pri tlači
  orezávanie lístkov – umožňuje nastavenie ľubovoľnej dĺžky lístkov, zamedzuje zaseknutiu lístkov v tlačiarni
  spoľahlivý a bezproblémový chod
 • Výhody:
  vhodné pre prevádzky s menším počtom obslužných pracovísk (4-9), prípadně s recepciou
  tlač na termocitlivý papier, ktorá znamená úspory pri tlači
  orezávanie lístkov – umožňuje nastavenie ľubovoľnej dĺžky lístkov, zamedzuje zaseknutiu lístkov v tlačiarni
  možnosť výberu z 2 typov: 4-tlačidlová alebo 9-tlačidlová (programovateľné tlačidlá)

Zobrazovacie jednotky

 • V súčasnosti najviac využívame ako hlavnú zobrazovaciu plochu LCD/LED obrazovky, ktoré môžu okrem zobrazovania čísiel volaných klientov zobrazovať tiež fotky, videá, prezentácie, aktuálne informácie v textovom riadku, čas, dátum, prípadne ďalšie RSS kanály (počasie, správy). Tieto obrazovky slúžia tiež ako informačný a marketingový nástroj, ktorý je navyše ,,pozorne sledovaný” čakajúcimi.
 • Displeje s farebnými LED diódami predstavujú klasické zobrazovanie rady volaných klientov, zobrazujú sa tu len čísla volaných klientov, číslo pracoviska (prepážka) a voliteľné navigačné šípky, ktoré uľahčujú čakajúcim orientáciu v priestore a smerujú ich zároveň k obsluhe.

Prepážkové klávesnice

Umožňujú obsluhe vyvolávacieho systému pohodlne vyvolávať klientov z rady. Existujú 2 základné typy:

Hardvérové tlačidlové klávesnice – personál obsluhy vyvolávacieho systému môže pomocou programovateľných tlačidiel vyvolávať klientov z rady. Tieto klávesnice sa pripojujú k obslužnému PC pomocou rozhrania USB.

Softvérové klávesnice – personál obsluhy môže klientov vyvolávať cez aplikáciu klienta nainštalovanú na lokálnom PC

Webc@ll predstavuje modernú formu objednávania klientov cez internet. Priamo na webových stránkach inštitúcie si klienti môžu pozrieť aktuálny stav rady na pracovisku alebo majú možnosť sa objednať na vybraný termín. Inštitúcie majú zase možnosť určiť si prevádzkový čas, zvoliť maximálny počet objednaných klientov či rezervovať špecifický čas pre vybranú klientelu (napríklad ranné odbery, konzultačné hodiny a pod.)

Možnosti aplikácie Webc@ll

Monitor

zobrazuje aktuálny počet čakajúcich klientov na daných činnostiach. Umožňuje rozklik až na úroveň jednotlivých pracovísk. Je teda možné nielen vidieť počty čakajúcich návštevníkov, ale aj počet aktuálne obsluhujúcich pracovísk na jednotlivých činnostiach. Pre každú činnosť je tiež možné zobraziť aj odhad doby čakania.

Objednávanie

umožňuje objednávanie sa do vyvolávacieho systému na konkrétny dátum a čas. Klient tak prichádza v termíne, na ktorý sa objednal, je prioritne vyvolaný a vyhne sa tak dlhým čakacím radám. Z dôvodu zabezpečenia pred takzvanými fiktívnymi klientami sa návštevník po príchode do inštitúcie preukáže pomocou obdržaného overovacieho kódu. Prevádzka modulu teda vyžaduje tlačiareň poradových lístkov s dotykovým displejom. Je možné užívateľsky nastaviť dobu tolerancie, počas ktorej je objednaný klient do vyvolávacieho systému stále prijatý. Návštevník tak nemusí mať strach, že bude vyvolaný počas svojej neprítomnosti, ak by sa s príchodom do inštitúcie oneskoril

Statistiky

poskytujú zabezpečený prístup vedúcich pracovníkov k najbežňejším štatistikám a udalostiam vyvolávacieho systému odkiaľkoľvek z internetu.

SMS

funkcia poskytuje klientom tiež možnosť objednať sa pomocou mobilu cez SMS správy. Po objednaní príde klientovi naspäť potvrdzovacia správa s informáciami o zvolenom termíne a s overovacím kódom pre tlač poradového lístka

Flexibilita aplikace Webc@ll

Bezproblémová integrácia do štruktúry a vzhľadu webových stránok užívateľa

Časový interval pre objednávanie klientov a počet možných objednaných klientov v rámci

tohto intervalu je možno užívateľsky nastaviť pre každú činnosť vyvolávacieho systému zvlášť.

Je tiež možné užívateľsky nastaviť časový horizont, v ktorom vyvolávací systém objednaného

klienta prijme. Napríklad pre klienta, ktorý je objednaný na 10:00 bude jeho autentizácia

prijatá medzi 9:45 až 10:15. O tomto časovom rozpätí je klient informovaný v potrvdzovacom

e-maile, či SMS

Všetky dáta z konfigurácie vyvolávacieho systému (názvy činností, počty pracovísk,

prevádzkové doby) sú do aplikácie prenášané automaticky

Prevádzkovaním internetového objendávania je súčasne umožnené telefonické

objednávanie, alebo objednávanie osobne u prepážkového pracoviska. Túto možnosť využijú

hlavne inštitúcie, v ktorých si pracovníci pozývajú klientov na ďalšie stretnutie. Napríklad

banky, nemocnice alebo alebo úrady práce